Thankful in 2016: Slachtofferhulp Nederland

“Ieder mens gaat op zijn manier om met een ingrijpende gebeurtenis en de gevolgen daarvan. Dit laat zich niet vatten in hapklare tips en trucs, hoe graag we dat soms ook zouden willen. Wel kunnen wij u advies en tips geven die u kunnen helpen de draad weer op te pakken.” Website Slachtofferhulp Nederland

In het najaar van 2014 startte de politie een onderzoek naar een vriend van mijn ouders die mij als kind seksueel had misbruikt. Het onderzoek had een enorme impact op mijn leven. Ik voelde me een verrader omdat ik met de politie had gesproken, en was verschrikkelijk bang dat deze ‘vriend’ mij dit betaald zou zetten. Na mijn zoveelste angstige telefoontje aan de zedenpolitie (“Wat gaat er nu gebeuren? Wat als hij me wat aandoet? Moet ik getuigen voor de rechter? Zijn er meer slachtoffers?”) wezen ze me op de website van Slachtofferhulp Nederland. Ik twijfelde: was ik écht slachtoffer, of zouden ze me wegsturen met de boodschap dat ik maar beter na had moeten denken destijds? Of zouden ze me in een groepje dumpen voor mensen die zich allemaal héél erg slachtoffer voelen? Uiteindelijke haalden deze woorden op de website me over: “de draad weer oppakken”. Dat was precies wat ik wilde.

Ik kwam terecht bij Anna. Anna scheepte me niet af met ‘eigen schuld, dikke bult’, en betuttelde me ook niet met woorden als ‘wat verschrikkelijk zielig voor je’. Inderdaad kwam ze niet met hapklare trucs of oplossingen. Ze kon niet voorkomen dat de dader in het verhoor mijn hele verhaal te horen kreeg en dus precies wist wie had gepraat. Ook kon ze mijn irrationele angst voor wraak niet wegnemen. Ze belde net als ik verschillende keren met het Openbaar Ministerie, maar net als ik werd ze daar helemaal niets wijzer van.

Toch heeft de hulp van Anna mij enorm geholpen. Ze wist de weg binnen het politie- en justitieapparaat; een wereld waarin ik me nog nooit had begeven. Op veel van mijn vragen over procedures, verhoren, aangifte, rechten en plichten wist zij het antwoord, en zo niet dan zocht ze het voor me uit. Daarnaast kreeg ze door haar korte lijntjes en doortastendheid dingen voor elkaar die ik zelf niet voor elkaar kreeg. Gesprekken en telefoontjes die mij bergen energie en tranen kostten, nam ze van me over. Maar het belangrijkste was dat Anna er voor mij was. Als ik in paniek of verdrietig was, kon ik haar bellen en maakte ze tijd. Ze reageerde snel op email (hoewel, eerlijk is eerlijk, ze kon niet op tegen het supersnelle automatische antwoord van het Openbaar Ministerie: “Hartelijk dank voor uw bericht; we trachten binnen zes weken te reageren”). Soms wilde ik vertellen over het misbruik en dan kon dat, en als ik dat niet wilde was het ook goed. Soms had ze tips, soms wist zij ook niet wat wijsheid was. Maar altijd gaf ze me het gevoel dat ik er niet alleen voor stond.

Nadat het onderzoek werd afgerond heeft het nog maanden geduurd voor ik me weer OK voelde. Nu, aan het einde van 2016, voelt deze periode voor het eerst echt als ‘voorbij’. Ik voel werkelijk niets dan dankbaarheid en lof voor het werk van Slachtofferhulp Nederland, en in het bijzonder voor Anna. Voor 2017 heb ik twee wensen: 1) Moge er heel weinig slachtoffers vallen dit jaar, en 2) mogen zij die tóch slachtoffer worden gezegend zijn met de hulp van een Anna.

Mijn eerdere blog over het politieonderzoek vind je hier. Voor meer informatie over, of contact met, Slachtofferhulp Nederland, klik hier

Share your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s